REGULAMIN

$1

Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.tinywood.pl jest firma

TINYWOOD MARCIN PAWLIK siedzibą w Gorlicach,

przy ul. Sikorskiego 62, NIP: 7382078222

$2

Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email: sklep@tinywood.pl lub formularz kontaktowy na stronie.

$3

Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.

$4

Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

$5

Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu.

$6

Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

$7

Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia.

Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki.

$8

Termin realizacji zamówienia napisany na karcie produktu. Może się wydłużyć w zależności od ilości zamówień.

$9

W przypadku zleceń opłacanych w formie przedpłaty na konto bankowego realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu całości kwoty należności na koncie. Zamówienia opłacone częściowo będą konsultowane drogą e-mailową z Klientem.

Zamówienia opłacane "za pobraniem" realizowane są w momencie potwierdzenia zamówienia w sklepie.

W przypadku przedpłaty na konto brak uregulowania płatności w terminie 3 dni od daty zakupu jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.

$10

Prace rękodzielnicze nie podlegają zwrotom, prosimy o przemyślane zakupy.

$11
1.Składając zamówienie Klient wyrażacie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy TINYWOOD z siedzibą w Gorlicach
2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep i nie będą udostępniane innym podmiotom.
3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
4. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa.

$12

Możliwe formy płatności w sklepie to: przedpłata
Możliwe kraje dostarczenia przesyłek: Polska (wysyłka za granicę proszę pytać)

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

Wobec obowiązku informacyjnego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem który decyduje o wykorzystaniu danych osobowych jest Tinywood Marcin Pawlik ul. Sikorskiego 62 38-300 Gorlice będący właścicielem strony www.tinywood.pl. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z posiadanymi danymi i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym, oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

Więcej informacji odnośnie przechowywanych danych można uzyskać kontaktując się drogą elektroniczną e-mail: sklep@tinywood.pl lub w siedzibie firmy.

Wszystkie dane zostały uzyskane dobrowolnie podczas rejestracji kont, oraz w czasie zawierania transakcji.

Celem przetwarzanych danych jest świadczenie usług dostępnych pod adresem www.tinywood.pl oraz umożliwienie korzystania z serwisu, dokonywania zakupów i płatności prowizji od sprzedaży za pośrednictwem www.tinywood.pl, zakładanie, prowadzenie oraz obsługa konta użytkownika, związanych z funkcjonowaniem na stronie www.tinywood.pl obsługa zgłoszeń i zapytań kierowanych np. za pomocą formularza kontaktowego:

* realizacja umów zawartych między użytkownikami za pośrednictwem www.tinywood.pl;
* kontakt w celach związanych ze świadczeniem usługi;
* działania wynikające z przepisów prawa podatkowego obowiązującego w Polsce.

Dane osobowe używane są do prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu własnych usług oraz działań firmy TINYWOOD Marcin Pawlik, kontaktu w ramach działań marketingowych za pomocą kanału elektronicznego np. E-mail lub telefonicznie.

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co będzie skutkowało dezaktywacją konta. Dane mogą być przetwarzane do momentu zrealizowania wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem strony www.tinywood.pl

Użytkownik strony www.tinywood.pl ma:

1) prawo dostępu, poprawy , zmiany oraz usunięcia danych;
2) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
3) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Firma TINYWOOD Marcin Pawlik udostępnia dane osobowe stronom, które zawierają między sobą transakcje lub w szczególnych przypadkach organizacjom lub służbom walczącym z oszustwami i nadużyciami. Administrator również przekazuje dane osobowe Kupującego innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy wystąpi ku temu odpowiednia podstawa prawna. Może to nastąpić m.in. w przypadku: organów państwowych (np. Sądy, Prokuratura), partnerom działającym na zlecenie Administratora (np. wspierającym świadczenie usług dla Kupującego, w tym informatycznych, internetowych i księgowych), innym partnerom (np. podmiotom realizującym usługi kurierskie, dostarczającym usługi bezpośrednio Kupującemu w celach rozliczeniowych), także zgodnie z ich wewnętrznymi Regulaminami i Politykami Prywatności.

Dane osobowe są przechowywane przez cały czas świadczenia usługi przez stronę www.tinywood.pl oraz po jej zakończeniu do czasu ustania wszelkich zobowiązań, w tym finansowych wobec użytkowników strony www.tinywood.pl lub okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych.

www.tinywood.pl informuje, że dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Osoba, której dane są przetwarzane przez www.tinywood.pl ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.